Skaffa miljömärkt el

Vill du värna om miljön och hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer? Då kan ett steg på vägen vara att skaffa miljömärkt el. Miljömärkt el kommer från förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft samt biogas. Den är även producerad så pass miljövänligt att den har fått en egen miljömärkning. Till exempel ska produktionen av miljömärkt el vara helt fri från utsläpp av växthusgaser eftersom utsläpp av växthusgaser är en av de stora bovarna till dagens klimatförändringar.

Det finns olika miljömärkningar av el i Sverige men en av de bästa är Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Om du som kund väljer att köpa miljömärkt el från Bra Miljöval kan du vara garanterad att din el kommer från förnybara energikällor. För att få sälja miljömärkt el med märkningen Bra Miljöval måste elbolaget först ansöka om en licens hos Naturskyddsföreningen. Elbolaget måste dessutom uppfylla en rad krav varav ett är att elen inte får komma från kärnkraft, kolkraft eller naturgas. Dessutom görs uppföljningar samt kontroller av Naturskyddsföreningen kontinuerligt. Ytterligare måste elbolaget också investera i energieffektivisering och olika miljöprojekt.

I takt med att vi konsumenter blivit allt mer medvetna om klimatet har en ökning av efterfrågan på miljömärkt el inträffat. En av anledningarna till detta, förutom miljöaspekten, är att det inte behöver bli särskilt mycket dyrare med miljömärkt el varje månad istället för vanlig el. Så se till att du går steget längre och köp miljömärkt el. Det är endast tillsammans som vi kan skapa ett mer hållbart samhälle. www.bytelbolag.se

Comments are closed.