Personalens kompetens, eller humankapitalet

Personalens kompetens, eller humankapitalet som det ibland benämns,  är en central resurs i varje verksamhet. Vi på HRM Solutions erbjuder ett flertal supporttjänster till företag och andra organisationer som behöver hjälp med att stärka sin HR funktion. Besök oss på www.hrmsolutions.se och läs mer om vad vi har att erbjuda.

Om du är i behov av extern HT expertis, ring oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller skriv ett email till info@hrmsolutions.se. Vi erbjuder bland annat uthyrning av HR chef, stöd vid etablering av företag i Sverige, joursupport, ett mentorskapsprogram samt HR revision.

Vi har tidigare arbetat med bland annat Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Vi har haft uppdrag såväl i expansionsprocesser (exempelvis företagsförvärv och fusion) samt i kontraktionfaser (avyttring). Våra medarbetare har betydande erfarenhet från både små och stora organisationer, svenska såväl som internationella. Vår grundsyn är pragmatisk. Vi går in i varje nytt uppdrag medvetna om att varje organisation är unik och att HR frågor måste behandlas i sin unika kontext.

HRM Solutions erbjuder bland annat HR Advisory Support. Denna tjänst riktar sig främst till mindre organisationer som inte har behov av eller råd med en fast HR funktion. Vi erbjuder här punktinsatser och bistår ledningen vid knepiga personalsituationer. Det kan röra sig om allt från individuella personalärenden till mer övergripande arbetsrättsliga problem.

För professionellt och effektivt HR stöd, vänd dig till HRM Solutions. Vi hjälper dig styra upp din HR funktion. Gå in på hrmsolutions.se och läs mer om vår vision.

Comments are closed.