Hur långt är en tid

Tiden i sig har ingen bestämd längd. Vill man bestämma tidens längd pratar man om tidsintervaller eller tidsperiod. Och dessa intervaller kan vara i stort sett hur korta och hur långa som helst.
Den minsta del som vi vanligtvis brukar använda är sekunden. Det finns kortare, men de används mest inom vetenskapen där behovet av kortare tid än sekunden behövs. Till vardags är det knappast aktuellt. Sätter vi ihop 60 sekunder har vi en minut. Allt detta är givetvis självklarheter som minsta barn känner till.  Något som få dock känner till att nästa tidsrymd på skalan är kinesiskans Ke. Den användes under över 2000 år och motsvarar 14,4 minuter och är som en kort kvart. 100 ke blir ett dygn. Nästa steg blir vår egen kvart som är 15 minuter och 900 sekunder. Fyra kvartar, eller 60 minuter ger en timme. 3600 sekunder. På 24 timmar har vi fått ett dygn och sju dygn ger en vecka.
Fler själklarheter. Och du vet också att 3 månader kallas för kvartal. Men visste du att fyra månader kallas för tertial? Nä, vi använder inte den indelningen så ofta. Och de flesta känner till och använder orden decennium om 10 år, sekel om 100 år och millennium om 1000 år. Men visste du att tidsrymden på 5 år kallas för lustrum? Och att på fem år går det 157 788 000 sekunder.
Fascinerande. Varför inte räkna själv. Köp dig en klocka på www.klockmodeller.se och börja räkna sekunderna.

This entry was posted in Prylar.

Comments are closed.