Hemstädning i Stockholm

”Nuförtiden har ju människor ofta en ganska stressig tillvaro med allt som ska hinnas med, så det kan vara skönt att få lite avlastning med alla vardagens bestyr. Att kunna skapa mer utrymme för att umgås med familj och vänner. Det känns som en viktig och rolig insats att kunna påverka människors familjesituation till det bättre”, säger Peter Svanborg. Peter är VD på Hjälp Hemma, https://www.hjalphemma.se ett av de företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Hjälp Hemma är ett av de företag som etablerar sig snabbast när det kommer till hushållsnära tjänster. Sedan starten 2007 har man ständigt vuxit och haft god framgång med sitt koncept, som bygger på enkelhet och personligt anpassade tjänster i abonnemangsform.

Peter säger att han själv inte riktigt förväntat sig att det skulle gå så fort. ”Vi växer oerhört snabbt”, berättar han. ”Det känns ju väldigt kul men också som en stor utmaning. Det är skillnad på att manövrera ett företag med 25 anställda, vilket vi hade första året, och att hantera drygt 100 medarbetare, vilket vi har idag på Hjälp Hemma”.

Företaget satsar hårt på sina anställda och gör allt som krävs för att medarbetarna ska vara rustade för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Samt naturligtvis för att de ska trivas på sin arbetsplats. ”För mig känns det som en central fråga”, avslutar Peter. ”Många av våra medarbetare kommer direkt från svartjobb eller arbetslöshet. Då känns det ju extra viktigt att kunna erbjuda en arbetsmiljö präglad av respekt och god kommunikation. Samt drägliga arbetsförhållanden, naturligtvis”.

 https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadtjanst/

https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadbolag-stockholm/